אתר "חושבים ירוק" במסגרת חזון ראש עיריית אשדוד להרחבת העשייה במערכת החינוך והפיכתה למערכת פורצת דרך ברמה הלאומית, משקיעה עיריית אשדוד, בשיתוף ובליווי איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה מאמצים ומשאבים רבים בתחום החינוך לקיימות.תוכניות הקיימות בעיר אשדוד משולבות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ומיועדות למגוון גילאים. תוכניות אלו מקודמות ומוטמעות במטרה לעודד מודעות ואחריות אישית וציבורית לסביבה - אחריות של כל אחד מאתנו ובמטרה לפתח דפוסי חשיבה והתנהגות של פיתוח בר קיימא.תוכניות הקיימות החינוכיות פועלות תחת מודל הוראה של התנסות, חקר וחוויה, והן אינן "פרויקט" חד פעמי, אלא חינוך המוטמע באופן מתמשך, אשר משתלב בסדר היום השוטף של מערכת החינוך ופונה לקהילה.אנו מאמינים כי הפגנת עניין אישי והנאה של הצוות החינוכי מהסביבה הטבעית, הם אלה אשר יעוררו בילד את תחושת הפליאה ואת אהבתו לטבע. רגשות, במקרה של חבור הילדים לסביבה חשובים לא פחות מידע. דוגמא אישית לשמירה על כדור הארץ ועל משאביו המתכלים תאפשר לילדים אשר לומדים מהתנהגות המבוגרים, ללמוד את כללי ההתנהגות הראויים והעלאת המודעות והמעורבות האישית בשמירה על ערכי הטבע והנוף, תאפשר לשמור ולהגן על הסביבה למען תושבי ישראל והדורות הבאים. אנו מזמינים אתכם להחשף לנושא במסגרת אתר זה ולטעום מהמגוון והעושר של התוכניות.צפו בסרטון ההסבר על ההפרדה לשני זרמים - הפרדה במקור *אובייקט:1*